privacy policy

In dit document geef ik (Vivienne van der Zander) u informatie hoe mijn organisatie (De Digitale Wijkverpleegkundige) omgaat met uw persoonlijke gegevens, die ik in het kader van mijn werkzaamheden ga ontvangen.

Contactgegevens

U kunt mij telefonisch bereiken onder nummer: 0636247658 U kunt mij ook mailen op e-mailadres: info@digitalewijkverpleegkundige.nl Op mijn website www.digitalewijkverpleegkundige.nl kunt u verdere informatie over mijn organisatie vinden.

persoonsgegevens die worden verwerkt

Ten behoeve van mijn klanten verleen ik zorg gerelateerde diensten en niet-voorbehouden handelingen met betrekking tot die zorg. Hierbij horen de volgende producten.

  • PV ( persoonlijke verzorging)
  • VP (verpleegkundige zorg)
  • Indicatiestelling & zorgplan opstellen
  • Cursussen
  • AIV (advies informatie en voorlichting binnen het verpleegkundig gebied)

Op basis van een door u aan mij te verstrekken opdracht ga ik de hulp bieden die door u wordt gewenst.

Om u van de juiste hulp te kunnen voorzien, ga ik met u in gesprek. In dit gesprek stel ik u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw gezondheidssituatie, uw leefwijze, medicijngebruik, zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de dienst die ik u ga bieden.

Met de gegevens die ik van u ontvang, ga ik zorgvuldig om. Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

waarom wij deze gegevens nodig hebben

Ik gebruik de gegevens die ik van u krijg om mij een beeld te vormen van uw gezondheidssituatie en om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Ik geef de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan mij gegeven opdracht om bepaalde zorgtaken voor u te verrichten. Ik geef alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de benodigde of door u gevraagde zorg te verlenen. U geeft hiervoor uw toestemming middels het getekende formulier verwerking persoonsgegevens.

hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Ik bewaar de gegevens niet langer dan dat ik deze nodig heb voor de zorg die ik u verleen. Uiterlijk vijf jaar nadat de zorg die ik aan u heb verleend is geëindigd, vernietig ik de persoonsgegevens die ik van u in dit kader heb ontvangen.

Google Analytics bewaard u gegevens 14 maanden waarna deze automatisch verwijderd worden.

Wat zijn uw rechten?

U bent mijn klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens ik van u wel of niet ontvang. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Ik vat deze hieronder samen.

U mag mij altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die ik van u heb. Dit overzicht verstrek ik u kosteloos.

Indien u meent, dat ik bepaalde gegevens over u onjuist in mijn administratie heb verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Ik stel dit zeer op prijs, omdat ik uiteraard alleen mijn werk goed kan doen, wanneer de gegevens op basis waarvan ik hulp verleen correct zijn.

Indien u niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie bewaar, dan kunt u mij verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zal ik dan voldoen.

Ik heb hierboven aangegeven op welke wijze ik de van u ontvangen gegevens gebruik. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat ik bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mag doorgeven, dan kunt u mij dit laten weten. Ook aan dit verzoek zal ik dan voldoen.

Indien u dat wenst, kunt u mij vragen uw gegevens door te geven aan een derde. Na ontvangst van uw verzoek zal ik zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

Indien ik van derden persoonlijke informatie van u ontvang, dan informeer ik u over de bron waaruit ik deze informatie heb ontvangen.

Wat is de situatie indien u mij bepaalde informatie niet geeft of mij beperkt in het gebruik? Het verlenen van goede zorg staat of valt met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie.

Heb ik onvoldoende informatie om verantwoorde zorg te verlenen dan zal ik u informeren dat ik de benodigde of gewenste zorg voor u niet kan uitvoeren.

Heeft u vragen of klachten?

Heeft u vragen over de wijze waarop ik omga met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met mij op. Ik zal dan mijn best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan spreek ik de wens uit dat u hierover eveneens contact opneemt met mij. Ik beloof u dat deze klacht mijn aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat ik niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Digitale communicatie

Als u het contactformulier op mijn website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief

Als u zich aanmeld voor een van de nieuwsbrieven op de website, dan worden de gegevens die u mij geeft bewaard totdat u aangeeft dat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Dan zal ik uw gegevens gelijk verwijderen.

Cursussen

Als u zich aanmeld voor een cursus, dan wordt u automatisch toegevoegd aan de nieuwbrief. Uw contactgegevens worden door mij bewaard om u de nieuwbrief toe te kunnen sturen. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen dan zal ik uw gegevens bij aangeven van u gelijk verwijderen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik garandeer niet dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijziging van deze privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Cookies

Op mijn website maak ik gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u mijn website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om mijn website beter te laten functioneren en het gebruik van mijn website te kunnen analyseren. Wanneer ik u op mijn website om uw gegevens vraag, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruik ik alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens:

de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox); het tijdstip en de duur van uw bezoek; welke pagina’s bezocht zijn; foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

In kaart brengen websitebezoek

Op mijn website worden door de cookies ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. We gebruiken deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

google analytics

Mijn website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de website bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Google heeft geen toestemming gekregen om via mijn website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

social media en plugins

We maken gebruik van sociale media koppelingen waarbij er persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden om u een zo goed mogelijke ervaring te bieden en speciaal op u afgestemde advertenties te tonen. Verder maken we gebruik van een aantal plug-ins op de website waarbij het IP-adres (van uw computer) gedeeld wordt. Deze plug-ins zijn voornamelijk bedoeld om de veiligheid te waarborgen en u een zo optimaal werkende website aan te bieden.

Gegevens die worden gedeeld met derden worden zolang bewaard als nodig is voor de uitvoering van het doel. Na het afronden van de werkzaamheden of na de beëindiging van de overeenkomst worden de gegevens verwijderd zodra dit toelaatbaar is.

We waarborgen alle gegevens zo veilig mogelijk op te slaan. Dit verwachten we ook van derden aan wie de gegevens gedeeld worden. Echter hebben we hier verder geen invloed op of zeggenschap in. Gegevens die aan derden gedeeld worden zijn wettelijk verplicht of noodzakelijk in verband met de overeenkomst. Gegevens die gedeeld worden met derden wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@digitalewijkverpleegkundige.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren en uitvoeren indien van toepassing.

Wij behouden het recht om eventuele persoonsgegevens te bewaren indien dit wettelijk verplicht is tot de datum dat de bewaarplicht voldaan is, of het niet langer wettelijk verplicht is.

beveiligen

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@digitalewijkverpleegkundige.nl

De digitale wijkverpleegkundige is als volgt te bereiken:
Postadres: Obrechtstraat 414 5012EK Tilburg 
Vestigingsadres: : Obrechtstraat 414 5012EK Tilburg 
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 73435724
E-mailadres: info@digitalewijkverpleegkundige.nl

 

Bedankt voor uw aanmelding.

Wilt u ook gratis tips ontvangen? Schrijf u dan ook in voor onze nieuwsbrief!

Bedankt voor uw aanmelding.

Wilt u uw zelfredzaamheid nog meer vergroten? Schrijf u dan ook in voor onze zelfredzaamheid challenge!

De Digitale Wijkverpleegkundige

Specialist in zelfredzaamheid

Wil je gratis zelfredzaamheidstips?

Schrijf je dan nu in!