Digitale wijkverpleegkundige

Speciaal voor zorg en welzijns organisaties

Innovatie - projecten - indicatiestelling

Maak kennis met uw wijkverpleegkundige

Zoekt u iemand met kennis van (zorg)zaken die voor uw organisatie als multidisciplinaire verbinder kan optreden? Of een gediplomeerde HBO wijkverpleegkundige die nauw betrokken is bij het primaire zorgproces en als autonoom indicatiesteller kan fungeren? Laat ik mij voorstellen: Mijn naam is Vivienne van der Zander en ik kan – als zzp’er – voor uw organisatie de schakel zijn tussen de daadwerkelijke zorgverlening aan de cliënt en alle instanties die bijdragen aan het mogelijk maken van deze zorgverlening. Iemand die het zorgproces van de extramurale zorg beheerst, bewaakt en beschrijft.

innovatie & procesverbeteringen

Projectleider

Goede initiatieven in de zorg zijn uiterst belangrijk. Alleen dan kan men inspelen op de veranderende zorgcultuur. Door de personeelstekorten, de verminderde budgetten en de verhoogde complexiteit van de zorgvraag, worden organisaties uitgedaagd om te zoeken naar manieren om deze zaken het hoofd te bieden. Een projectleider die alle neuzen dezelfde kant op krijgt en houdt, is daarvoor onontbeerlijk.

Ik ben als projectleider nauw betrokken geweest bij diverse innovatieve implementaties en kwaliteitsprojecten. Van begin tot eind, van introductie tot evaluatie. Niet alleen de technische en/of praktische kant van de projecten, maar ook het enthousiasmeren van (sceptische) zorgteams, zorgmanagers en zelfs zorgvragers, gaat mij goed af. Ik weet mensen te overtuigen vanuit eigen ervaringen. Om u een idee te geven over deze ervaringen, hieronder een aantal projecten die ik (met veel voldoening) tot stand heb gebracht:

Implementatie van een medicatie app

Startup Vikacare

Diverse AIV (Advies, Informatie, Voorlichting) implementaties

Implementatie van gezondheidsconsultatie binnen een thuiszorgorganisatie

Begeleiding van HBO leerlingen bij een innovatie afstudeer onderzoek

Samenwerking met het onderzoeks-lectoraat van een HBO opleider

Ondersteunen van thuiszorgteams bij specialistische wondzorg, door wondspecialisten via video te laten meekijken

Diverse initiatieven m.b.t. verbeteren van wondzorg, medicatiezorg, hygiënische richtlijnen en vernieuwde rapportage methodes

Kwaliteitsprojecten & scholingen

Teamcoördinatie & teamcoaching

Hoewel voor iedere organisatie geldt dat gemotiveerde en kundige medewerkers het belangrijkste werkkapitaal zijn, is dit voor (thuis)zorgorganisaties van cruciaal belang. De zorgmedewerkers zijn immers degene die de cliënten zien, verzorgen en ondersteunen. Het is van belang dat zij bekwaam, bevoegd, betrokken, gemotiveerd en gezond zijn en blijven. Hiervoor is een drijvende kracht nodig. Iemand die weet met welke uitdagingen zij dagelijks geconfronteerd worden en die hen begrijpt zonder afbreuk te doen aan de hiërarchie die, binnen een goed functionerend zorgteam, nodig is.

Als teamcoördinator en teamcoach richt ik mij op de competenties van ieder individu. Deze specifieke kwaliteiten wil ik laten excelleren door medewerkers op constructieve wijze te motiveren. Door hen te coachen en op de juiste manier te begeleiden, worden individuele medewerkers beter in hun professie en hierdoor de zorgteams meer zelfsturend. U kunt het personeelsbeleid met een gerust hart aan mij overlaten. Ik weet het beste in uw zorgteam naar boven te halen en ik heb diverse verdiepingscursussen gevolgd zodat ik eventuele knelpunten adequaat kan aanpakken.

indicatiestelling zvw & wlz

Indicatiestelling ZVW, PGB, WLZ

Loopt u vast bij indicatiestellingen, gaat dit moeizaam of wilt u een onafhankelijke, objectieve weging van de zorgzwaarte? Op basis van het zorgplan, zorgdossier en (inventarisatie)gesprekken met de zorgvragers, kan ik een gefundeerd indicatieadvies geven. Uiteraard kan ik de indicatiestelling ook volledig voor u verzorgen en alle tijdrovende contacten met de betreffende instanties van u overnemen.

Het laatste nieuws

Je kan me als volgt bereiken

Whatsapp

06 3624 7658

E-mail

info@digitalewijkverpleegkundige.nl

Facebook

De Digitale Wijkverpleegkundige

Hoe kan ik je helpen?