Indicatiestellingen

Hoe kan ik u helpen?

Indicatiezaken en hoe ik u hierbij kan helpen

Het aanvragen van een zorgindicatie zorgt bij veel mensen voor verwarring en onduidelijkheid. Logisch want er zijn nogal wat verschillende wetten en regels die hiermee gemoeid zijn. Door mijn ervaring als wijkverpleegkundige heb ik regelmatig te maken met deze kant van zorgverlening. Ik ga u uitleggen op welke wijze ik u ondersteun in dit traject en welk prijskaartje hieraan hangt.

Verschil in indicaties

In Nederland kunt u vanuit drie verschillende wetten recht hebben op een vergoeding als u zorg nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen. Dit zijn de Zorg Verzekerings Wet (ZVW), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het is afhankelijk van welke zorg u nodig hebt om te bepalen welke wet van toepassing is op uw situatie.

Learning new technologies

ZVW indicatie

Zorgverzekeringswet indicatie

Vanuit deze wetgeving ontvangt u onder andere persoonlijke verzorging en verpleging die u nodig hebt. De indicatie die hiervoor nodig is, wordt bepaald door een inventarisatie van uw zorgvraag en op basis van uw zorgplan.

Vanuit mijn functie als (HBO) wijkverpleegkundige inventariseer ik uw zorgvraag en stel ik in overleg met u, uw zorgdoelen op en verwerk ik deze in uw zorgplan. Op basis hiervan ontvangt u een geldige zorgindicatie die kan worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar controleert de indicatie ook en kan na indienen van de zorgaanvraag nog een aantal vragen hebben. Naast het opstellen van uw zorgdoelen, het zorgplan en uw ZVW indicatie. Help ik u ook bij het indienen van de ZVW aanvraag en het beantwoorden van de vragen van de zorgverzekeraar.

Een indicatiestelling neemt ongeveer 3 uur in beslag. Deze uren en de kosten voor de indicatiestelling worden doorgaans van 75-100% vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van uw zorgpolis. De daadwerkelijke uren die nodig zijn om tot een juiste indicatie te komen, is onder andere afhankelijk van de complexiteit van uw zorgvraag. Uiteraard probeer ik altijd binnen de 3 uur te blijven, maar ik kan dit nooit garanderen.

WMO indicatie

Wet maatschappelijke ondersteuning indicatie

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is er op gericht om u in staat te stellen, zolang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. De gemeente waarin u woont verstrekt de indicatie en doet dit op basis van uw hulpvraag. Ook kijken zij naar de mogelijkheden die u hebt om deze zorgvraag met behulp van uw netwerk en omgeving in te vullen. 

Bij de aanvraag voor een WMO indicatie sta ik u bij in de contacten met de WMO consulent van de gemeente. Ook neem ik de daadwerkelijke aanvraag onder mijn hoede. Uiteraard allemaal in overleg met u.

WLZ indicatie

Wet langdurige zorg indicatie

Als u blijvend veel chronische zorg of 24 uurs zorg nodig heeft, dan kunt u een indicatie vanuit de WLZ aanvragen om de zorg te bekostigen. De WLZ indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Om voor deze indicatie in aanmerking te kunnen komen, moet u voldoen aan een aantal richtlijnen vanuit de WLZ. 

Vaak is dit veelomvattend en het is van belang dat het CIZ alle relevante informatie ontvangt. Wat voor u een bijzaak kan lijken, kan juist voor een indicatiesteller van het CIZ een cruciaal stukje informatie zijn waarop een juiste indicatie kan worden afgegeven. Tijdens gesprekken met het CIZ help ik u door een nauwkeurige en volledige weergave te geven van uw zorgvraag. Het spreekt voor zich dat ik u ook ontlast met de schriftelijke afhandeling en verantwoording.

Helaas wordt ondersteuning bij WMO en WLZ indicatieaanvragen niet vergoedt. U betaalt hiervoor het volledige uurtarief, dat is bepaald voor de prestatie verpleging en is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Zorg in natura of Persoonsgebonden Budget (PGB)

Persoonsgebonden budget indicatie

De vergoedingen die vanuit de gestelde indicaties vrijkomen kunnen worden geleverd in Zorg in natura of in een PGB.

Bij een PGB moet u zelf de zorg die u nodig heeft inkopen. U kunt daarbij kiezen uit een informele zorgverlener (familielid, vriend, mantelzorger, etc.) of formele zorgverlener (professional). Bij een PGB indicatie doet u zelf alle administratie die hoort bij het inkopen van zorg bij de informele en/ of formele zorgverlener.

U kunt zowel een PGB aanvragen binnen de ZVW, WMO als WLZ. Bij al deze onderdelen kan ik u helpen en bijstaan.

Voor een PGB aanvraag binnen de ZVW krijgt u afhankelijk van uw polis een voergoeding van 75 – 100% van mijn uurtarief.

Helaas wordt de ondersteuning bij de WMO en WLZ indicatieaanvraag niet vergoedt. U betaald hiervoor het uurtarief, dat is bepaald voor de prestatie verpleging en is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Wat de kosten ongeveer zijn kunt u altijd bij mij opvragen middels een whatsapp of mail bericht.

Je kan me als volgt bereiken

Whatsapp

06 3624 7658

E-mail

info@digitalewijkverpleegkundige.nl

Facebook

De Digitale Wijkverpleegkundige

Hoe kan ik je helpen?