Zelfstandig Wijkverpleegkundige

Vivienne van der Zander

Maak kennis met uw wijkverpleegkundige

Vivienne van der Zander

Zodra u op zorg aangewezen bent, gaat er vaak een nieuwe wereld voor u open. Vele regels, vele keuzes maar ook vele mogelijkheden. Het kan allemaal wat overweldigend zijn en het is fijn als u kunt terugvallen op iemand die u wegwijs kan maken in de wereld van zorgverlening.

Ik kan u helpen. Als zelfstandig wijkverpleegkundige en ervaren project-kwaliteitsverpleegkundige weet ik de wegen in zorglandschap op het gebied van indicatiestelling, coördinatie van zorg en kwaliteitsprojecten te bewandelen en ik kan u bijstaan.

Wat is zelfredzaamheid?

Hoe zelfredzaam ben jij?

Hoewel er verschillende definities van zelfredzaamheid zijn, komen ze vrijwel neer op hetzelfde: het vermogen waarop u zelf, met zo min mogelijk professionele hulp, uw eigen welbevinden op peil kunt houden op zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal niveau en de mate waarin u de regie kunt voeren over uw leven.

Hoe zelfredzaam bent u?

Zelfredzaamheid is belangrijk. Hoe groter uw zelfredzaamheid, hoe minder zorg u nodig heeft. Creëer uw eigen WIN situatie, waardoor u niet afhankelijk wordt van anderen.

Met de huidige personeelstekorten en bezuinigingen in de zorg is het nodig hebben van zorg niet altijd meer even leuk. Organisaties hebben geen plek om de zorg te bieden, zorgverzekeraars vergoeden niet, bureaucratie, etc.

Dat gedoe wilt u toch zo lang mogelijk vermijden?

Hoe groot is uw zelfredzaamheid?

Als u ouder bent dan 65, helemaal gezond bent en geen enkele beperking ervaart tijdens uw dagelijkse leven, dan bent u 100% zelfredzaam en wil ik u heel graag feliciteren.

Het gaat meestal goed...

Redt u het allemaal prima maar steken er zo nu en dan wel een aantal (onderliggende) kwaaltjes de kop op, dan ga ik graag met u in gesprek. Want juist nu het nog goed gaat, kunnen wij samen een preventietraject uitzetten waarin u advies, voorlichting en informatie ontvangt. Hiermee neemt u bewust stappen om uw zelfredzaamheid veilig te stellen en te behouden.

Soms gaat het minder goed...

Als u onzeker bent over uw zelfredzaamheid of als u merkt dat sommige handelingen die u vroeger zonder extra moeite deed, nu toch meer inspanning en tijd kosten, dan wil ik u met klem verzoeken om mij als zelfredzaamheidscoach in te schakelen. Juist nu kan de tussenkomst van een zelfstandige wijkverpleegkundige van onschatbare waarde zijn. Ik help u te zoeken naar de beste oplossingen om uw zelfredzaamheid te vergroten en de moeite die het u kost om de dagelijks leven hoofd te bieden, goed handelbaar te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld zijn op gebied van hulpmiddelen of aanpassingen in/om huis. 

Waarom is zelfredzaamheid zo belangrijk?

Hoe kan ik u helpen?

Naast het feit dat u zelf natuurlijk zolang mogelijk veilig zelfstandig thuis wilt blijven wonen, zijn er ook andere redenen die zelfredzaamheid belangrijk maken. Volgens cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) zal het aantal mensen dat zorg nodig in 2030 zijn opgelopen tot 4,2 miljoen. Bijna 1 miljoen meer dan nu. Ook zeggen die cijfers dat de gemiddelde mens tot hun 77ste levensjaar, thuis kan wonen zonder een beroep te hoeven doen op structurele professionele zorg. Er vanuit gaande dat mannen gemiddeld 84 en vrouwen gemiddeld 86 worden (CBS), blijven er dus 7 tot 9 jaren over waarbij u zorg nodig hebt om thuis te kunnen blijven wonen. Dit aantal jaren wordt stukken minder als u uw zelfredzaamheid vergroot.

Waar kun je bij mij voor terecht?

Advies en coaching
bij zelfredzaamheid
Indicatiestelling
ZVW/ PGB/ WLZ
Product implementatie AIV
Kwaliteitsvraagstukken
Implementatie nieuwe werkwijzen binnen uw locatie/ team.
Coaching medewerkers in het digitaal werken en/ of methodisch werken

Het laatste nieuws

ZorgDomein

Hoe kan ik dat als patiënt zelfstandig gebruiken? Veel huisartsen en ziekenhuizen maken gebruik van het online platform zorgdomein. Grote kans dat jouw huisarts of

Lees verder

Je kan me als volgt bereiken

Whatsapp

06 3624 7658

E-mail

info@digitalewijkverpleegkundige.nl

Facebook

De Digitale Wijkverpleegkundige

Hoe kan ik je helpen?